Czym różni się lek od suplementu diety?

lek

suplement diety

Definicja

Substancja lub mieszanina
substancji, która:

- zapobiega lub leczy choroby,
- pomaga w postawieniu diagnozy.

Lek przywraca lub poprawia fizjologiczne funkcje organizmu.

Środek spożywczy,
którego celem jest
uzupełnienie
normalnej diety.

Cel
stosowania

Przywracanie równowagi
organizmu, zakłóconej przez
proces chorobowy.

Przeznaczony dla
osób chorych

Utrzymanie równowagi
organizmu na poziomie
zapewniającym pełnię zdrowia.

Przeznaczony dla
osób zdrowych.

Badania kliniczne
potwierdzające
skuteczność

Mają badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność.

Nie są wymagane
żadne badania kliniczne
potwierdzające
bezpieczeństwo i skuteczność.

Skład

Zawiera substancje
o działaniu leczniczym.

Zawiera substancje uzupełniające dietę.

Monitorowanie
działań
niepożądanych

Obowiązkowy system monitorowania bezpieczeństwa leku, w tym okresowe raporty.

Umożliwia to szybkie reagowanie na nowe doniesienia oraz bieżące aktualizowanie informacji o leku dla pacjenta i lekarza

Brak obowiązkowego systemu monitorowania działań niepożądanych